Confidenţialitatea datelor

La FINE CRAFTS CS SRL respectăm confidențialitatea datelor clienților și ne angajam să nu transmitem datele personale ale acestora către terți, alții în afară de firmele de curierat care intermediază livararea comenzii, și să le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (procesarea și livrarea comenzii).

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC Fine Crafts CS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră sau o alta persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, trimisă societății noastre prin eMail la adresa: office@finecrafts.ro

Datele personale colectate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc., numai cu acordul prealabil al utilizatorului site-ului.

Ne obligam să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale clienților noștri, in spiritul și litera legii menționate.

SC Fine Crafts CS SRL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului nostru sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza site-ul, va fi considerată tentativa de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației române în vigoare, de către autoritățile competente.

Datele minime necesare pentru expedierea în siguranță a comenzilor sunt:

* nume și prenume

* adresa de mail

* număr de telefon valabil

* datele de facturare / adresă de facturare (datele de facturare pot fi trecute în rubrica de mesaje, înainte de finalizarea comenzii)

* adresa de livrare